MITRA


De Triratna Boeddhistische Gemeenschap verwelkomt iedereen die de visie van de Boeddha wil leren kennen in onze specifieke Triratna-context en/of de Dharma in de praktijk wil beoefenen. Vanzelfsprekend zijn ook mensen welkom die zich niet als boeddhist beschouwen maar wel sympathiek staan tegenover de visie van de Boeddha en de principes van de Dharma.

In Triratna ben je een "vriend" wanneer je regelmatig naar onze sangha-bijeenkomsten komt en je je aangetrokken voelt tot wat we doen zonder deze aantrekking of dit engagement geformaliseerd te hebben. Daarnaast zijn er ook mensen die ervoor kiezen hun engagement en betrokkenheid ten aanzien van Triratna te formaliseren door "mitra" te worden.
Mitra is het Sanskriet-woord voor vriend. Iemand die mitra wil worden, geeft daarmee te kennen dat hij/zij zichzelf als een boeddhist beschouwt, dat hij/zij wil leven in overeenstemming met de vijf ethische trainingsregels (met vallen en opstaan) en dat de Triratna Boeddhistische Gemeenschap de context is waarin hij/zij dit wil doen. 

Als je meer info wil over mitra worden, contacteer een van de Ordeleden of neem hier eens een kijkje https://issuu.com/thebuddhistcentre/docs/becoming_a_mitra_revised/1?e=3036286/4920535  (Engelstalig)


ORDELID

Als je betrokkenheid t.a.v. de Boeddha, de Dharma en de Sangha gaandeweg verdiept in de context van Triratna en je voelt steeds meer de aantrekkingskracht om deze kostbare waarden in het centrum van je zingeving en leven te plaatsen, dan kan je beslissen om Ordelid te worden. Dit noemt men ordinatie vragen. Eenmaal je dit vraagt, ga je deelnemen aan de Ordinatietraining onder de begeleiding van publieke preceptors en mensen die instaan voor de training (ordinatieteam). De training richt zich op het eigen maken van de essentie van de Dharma zoals deze door Sangharakshita is gepresenteerd en op het meer vertrouwd geraken met de principes en beoefeningen van de Triratna Boeddhistische Orde. Een netwerk van spirituele vrienden helpt de mensen die ordinatie vragen te werken met de 5 aspecten van het spirituele leven op een manier die voor hen geschikt is. Eenmaal de Ordeleden die de persoon in kwestie het best kennen zijn of haar Voor Toevlucht Gaan als effectief kwalificeren, wordt deze persoon aanbevolen aan het college van publieke precptors die dan een definitieve beslissing nemen. Tegen de tijd dat iemand klaar gevonden wordt om geordineerd te worden, zal hij/zij met een Ordelid een bepaalde band hebben opgebouwd en dit Ordelid kan dan fungeren als private preceptor.

Het gehele proces verloopt in de geest van spirituele vriendschap.

Als je meer wilt lezen over Voor Toevlucht Gaan kan dit hier

Meer lezen over ordinatie en de ordinatieceremonie (in het Engels) kan hier 

Mitra worden / Ordelid worden